Är kokosolja verkligen så nyttigt som alla säger? Det HÄR är sanningen!

2227

Kokosolja har på senare år blivit mycket populär. Den har marknadsförts som en olja med fantastiska egenskaper, såsom att vara både virus- och bakteriehämmande, bota cancer genom att stödja immunsystemet, balansera insulinnivåerna, skydda mot hjärt-kärlsjukdomar genom att minska kolesterolhalten i blodet och förbättra kärlen, att underlätta viktminskning med flera egenskaper. I kokböcker, i hälsobloggar, på nätet i övrigt och på många tidningars hälsosidor hyllas kokosfett eller kokosolja som ”superfood” [1, 2]. T.ex., John Douillard hänvisar i referens 2 till 10 000 referenser som ska visa att kokosfett är bra. I den referenslistan finns en del referenser från Coconut Research Center som kommer fram till att kokosolja är bra, såsom detta citat: ”Whatever the answers to these questions, it should be evident that coconut oil is not a player in the atherogenic process and therefore that it cannot be atherogenic” [3] och detta citat: ”Scientist have recently discovered a new powerful weapon against heart disease. As surprisingly it may seem, this new weapon is coconut oil” [4]. Längst ner i referens 4 står det: ”This website is for informational purpose only, and is educational in its nature. Statements made here have not been evaluated by the FDA”. Argumenteringen för att tala om att kokosolja är bra går ofta ut på att i länder där man äter kokosolja, såsom Indien, Sri Lanka, Filipinerna, Indonesien med flera länder är död i hjärt-kärlsjukdom mindre vanlig än i andra länder [3]. En annan argumentering för att kokosolja är bra för hjärtat går ut på att kokosolja innehåller medium chain fatty acids (MCFA) [3]. Sambandet mellan mätt fett (som kokosolja är rikt på) och hjärt-kärlsjukdomar anser vissa förespråkare för kokosolja enbart vara en myt [3-5]. De går alltså i denna fråga rakt emot nedanstående organisationers kostråd.

När man läser den vetenskapliga litteraturen finns inte samma entusiasm för kokosolja som man kan finna när man googlar om kokosolja på nätet. American Heart Association varnar för kokosolja och jämställer oljan med smör och liknande fetter med mycket mättat fett [6], främst animaliska fetter [6]. Liknande information finns hos The British Heart Foundation, UK Department of Health [7], The World Health Organization (WHO) [8], Livsmedelsverket [9], Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012) [10], Hjärt-Lungfonden [11] och flera andra organisationer inom hälso- och sjukvårdsområdet.

När det gäller vetenskapliga studier som studerat kokosolja i relation till risken att få hjärt-kärlsjukdomar är resultaten entydiga. Redan för över 40 år sedan varnade man för kokosolja i tidskriften ”Circulation” där man skrev: “Coconut oil is one of the most potent agents for elevating serum cholesterol level” [12]. Denna varning håller man fortfarande fast vid och som återkommer i reviewartiklar från 2016 och 2017 där slutsatsen om kokosolja är: ”Coconut oil should be avoided” [13, 14].

Kokosolja innehåller i stort sett bara fett, främst mättat fett, lite enkelomättat fett och ännu mindre fleromättat fett. I tabell 1 jämförs fettsyrasammansättningen hos kokosolja, smör och rapsolja. Det är fettsyrasammansättningen som förklarar effekten av kokosolja och alla andra fetter med liknande fettsyrasammansättning, likväl som ett totalt kostintag med denna fettsyrasammansättning. Kokosolja är inte unik i sin fettsyrasammansättning och kan jämställas med smör och andra fetter, främst animaliska fetter. De mättade fettsyror som ingår i kokosfett föreslås ibland vara bra för hälsan men det finns inte stöd för att det skulle vara mer hälsosamt att äta kokosfett än annat fett [9]. Den enda studie där kokosolja har haft en ”bättre blodprofil” var när kokosolja jämfördes med smör [15]. Jag talar här inte om hel kokos eller kokosflingor som innehåller förutom fett även protein, kolhydrater, fiber, folat, järn med flera ämnen (Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas) [9, 16].

.

Man vet att plasmakolesterol ökar bara några timmar efter intag av kokosolja [16] och att kokosolja höjer LDL-kolesterol mer än fett från rött kött (beef fat). [17]. Ett flertal studier har visat liknande resultat, alltså att kokosolja höjer kolesterolhalten i blodet. I en reviewartikel från 2016 fann man i sju interventionsstudier att kokosolja ökade totalkolesterolhalten i alla sju studier och att LDL-kolesterolhalten ökade i sex av studierna. [18]. Ett flertal studier har visat att när man påverkar kolesterolhalten så påverkas insjuknandet i hjärt-kärlsjukdomar [19-25]. Kolesterolhalterna, speciellt LDL-kolesterol i serum och plasma har visat sig vara goda markörer för hjärt-kärlsjukdom [19-25].

En vanlig missuppfattning är att de mättade fettsyrorna i kokosolja har speciella gynnsamma effekter på hälsan. Det stämmer inte. Kokosolja innehåller i huvudsak medellånga fettsyror, vilka metaboliseras annorlunda än de långa mättade fettsyrorna [26]. Kokosolja består främst av fettsyrorna C12:0 (laurinsyra; lauric acid) och C14:0 (myrinstinsyra; myristic acid), som har en kraftfull LDL-kolesterolhöjande effekt [26, 27]. Kokosolja ska därför inte rekommenderas till personer som vill eller behöver minska risken för hjärt-kärlsjukdomar [14].

Kokosfett är alltså inte bra att äta om man vill undvika att få hjärt-kärlsjukdomar. Detta gäller också för diabetes. Det handlar om att kokosfett innehåller mycket mättat fet och att det finns ett samband mellan fett, speciellt mättat fett och diabetes [29-31]. Det är i synnerhet mättat fett som är relaterat till fettinducerad insulinokänslighet [29-31]. Man säger att diabetes är: ”a disease of fat toxicity”. Detta eftersom fett ger insulinresistens i muskler och lever som i sin tur leder till betacelldysfunktion i bukspottkörteln [29-31]. Det finns även samband mellan insulinresistens, diabetes och cancer [32]. The American Diabetes Association (ADA) rekommenderar att man ska hålla nere på intaget av mättat fett och helst byta ut det mot fleromättat fett [33].

Slutsatsen av denna genomgång av den vetenskapliga litteraturen är att det finns ingenting magiskt med kokosfett. Det är ett fett som innehåller mycket mättat fett och därmed har samma effekt på hälsan som mättat fett från andra livsmedelskällor. Kokosolja kan alltså inte betraktas som ”superfood”.

Se själv i videon här nedanför:

Dela gärna denna viktiga artikel med dina vänner på Facebook!