Känner du dig lat? Det kan vara ett tecken på att du är mycket smart!

733

Stannade du hemma igår istället för att gå och träna? Ha inte dåligt samvete, för det kan innebära att du är smart. I alla fall om man ska tro en ny forskningsstudie som publicerats i Journal of Health Psychology.

Det är forskare vid Florida Gulf Coast University som genomfört undersökningen, där deltagarna fick i ett formulär och svara på frågor som till exempel ”jag tänker bara så mycket som jag behöver” och ”jag gillar situationer som kräver nya lösningar på problem”.

Sedan skapades två grupper om 30 deltagare vardera, en grupp med ”tänkare” och en grupp med personer som tänkte mindre. Alla blev utrustade med varsin accelerometer för att mäta deltagarnas fysiska aktivitet.

Resultatet? Tänkargruppen rörde sig mindre än gruppen med personer som föredrog mindre tänkande. Skillnaden märktes dock endast på vardagar, något som forskarna inte lyckats förklara.

Emma Frans, doktor i medicin vid Karolinska Institutet, menar dock att man inte kan dra alltför långtgående slutsatser av studien.

”Vissa forskare tror att det är positivt för den kognitiva förmågan att röra på sig, det vill säga att man blir smartare av att röra på sig, medan andra hävdar att det är placebo. Men det finns dock indikationer som visar på ett orsakssamband och förmodligen gör motion en lite smartare”.

Hon är vidare kritisk till den lilla urvalsgruppen, som dessutom endast innehåller universitetsstudenter.

”Inom den här snäva gruppen kan det vara så att personer som gillar att plugga också är stillasittande. Men att ta det vidare och säga att smarta personer är inaktiva, det tror jag inte utan jag tror snarare att det är tvärtom”, säger Emma Frans.

Se själv i videon här nedanför:

Dela gärna denna smarta video med dina vänner på Facebook!