Ät blåbär varje dag och märk skillnaden det kommer göra med din hälsa!

1676

Om du tror att blåbär bara är något man mår bra av att äta då och då under sommaren, så tänk om. Forskning visar att dagligt intag av en kopp blåbär kan skydda mot hjärtsjukdomar och cancer.

Forskarna utförde en dubbelblind studie av 48 kvinnor som gått in i klimakteriet, som inte hade haft menstruationer under de senaste 12 månaderna, och som uppvisade förstadium till högt blodtryck eller mild/måttlig blodtrycksförhöjning.

Varje dag fick hälften av kvinnorna antingen placebo (”sockerpiller”) eller 22 gram frystorkat blåbärspulver. Pulvret motsvarande en kopp färska blåbär.

Under studien mättes kvinnornas blodtryck, liksom deras nivåer av kväveoxid.

Man mätte även stelheten i artärerna (de blodkärl som leder syrerikt blod från hjärtat ut till kroppens celler) genom en speciell mätmetod. Artärstelhet är ett symptom på åderförkalkning och innebär en kardiovaskulär risk. Det indikerar att hjärtat måste arbeta hårdare för att cirkulera ut blodet till de perifera blodkärlen.

 Blåbärspulver sänkte blodtrycket

Efter bara 8 veckor hade de kvinnor som hade fått blåbärspulver, betydligt sänkt sitt systoliska blodtryck (övertrycket) med 5,1 procent och det diastoliska blodtrycket (undertrycket) med 6,3 procent. De som fått placebo uppvisade ingen förändring av blodtrycket.

Dessutom minskade artärstelheten i hos de kvinnor som fick blåbärspulver med i genomsnitt 6,5 procent. Ingen förändring sågs i placebogruppen.

Forskarna såg att kvinnorna som tog blåbärspulver ökade blodnivåerna av kväveoxid med 68,5 procent – ett mycket bra resultat. Kväveoxid är känt för att vidga blodkärlen för att öka blodflödet och sänka blodtrycket. De som fick placebo uppvisade inga förändringar i kväveoxidnivåerna.

Forskarna konstaterade att deras resultat var ”av klinisk betydelse eftersom det visar att blodtrycket kan gynnsamt förändras genom tillsats av ett enda födoämne – blåbär.”

De drog slutsatsen att ”daglig konsumtion av blåbär kan vara effektivt för att förhindra utvecklingen av högt blodtryck hos kvinnor.”

En rik källa till antioxidanter

Många bär innehåller polyfenoler, som har visat sig kunna förbättra blodtryck och stelhet i artärer. Blåbäret är en av de rikaste källorna av polyfenoler – inklusive kraftfulla antioxidanter som flavonoider, fenolsyror och stilbener.

Tidigare forskning har visat att vilda blåbär förbättrar funktionen i blodkärlens innersta lager.

Blåbär stärker försvaret mot cancer

Forskningsrönen vid Florida State University bekräftas av en annan färsk studie som publicerats i tidskriften Nutrition Research.

I den studien har forskare från North Carolina funnit att dagligt intag av blåbär hjälpte människor med högt blodtryck att avsevärt sänka sitt diastoliska blodtryck jämfört med placebo.

North Carolina-studien fann också att blåbär ökar antalet naturliga mördarceller (NK). NK-celler är vita blodkroppar som spelar en avgörande roll i immunsystemets försvar mot främmande inkräktare som virus och tumörer. De söker efter onormala celler i kroppen för att eliminera dem innan de kan utvecklas till riktiga cancerceller.

I den studien delade forskarna upp 25 stillasittande män och kvinnor i klimakteriet i två grupper. Varje dag fick en grupp placebo medan den andra gavs 38 gram blåbärspulver. Pulvret motsvarade 250 gram färska bär

Se själv i videon här nedanför:

Dela gärna denna artikel med dina vänner på Facebook!